Protokół przekazania pojazdu druk

Widzisz wiadomości wyszukane dla słów: Protokół przekazania pojazdu druk

Temat: Przydatne druki na papierze samokopiującym
Witam pomocników
Zaprzyjaźniona drukarnia "FOKUS" przedstawia nam ofertę druków na papierze samokopiujacym. Na dzień dzisiejszy jest to propozycja protokołu odbioru- przekazania pojazdu oraz zlecenie ratowniczo-holownicze, które w znacznym stopniu ułatwią nam później rozwiazywanie spraw spornych co do stanu pojazdu lub rozliczeń za nasze usługi.

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA POJAZDUPROTOKÓŁ ZLECENIA HOLOWANIAWszelkie szczegóły, propozycje i zapytania : "FOKUS" Paweł Koreń tel. 606 752 526 hasło "na drodze"

Muki
Temat: Przydatne druki na papierze samokopiującym
Witam.
W związku z licznymi zapytaniami telefonicznymi w ciągu ostatniego miesiąca
o "protokoły przekazania pojazdu" i " zlecenie holowniczo-ratownicze"
w dniu 17 sierpnia uruchamiamy produkcję powyższych druków.
Cena za blok 100 kartkowy będzie oscylować w granicy 12,00 zł netto.
Jeśli będzie więcej chętnych osób - powiedzmy zapotrzebowanie globalne przekroczy 50 bloków - jestem w stanie opuścić cenę na sztuce.
Należy pamiętać o kosztach przesyłki pocztowej.
Chętnych proszę o informację poniżej - ile bloczków. Reszte danych do faktury na PW.
Pozdrawiam Paweł

Temat: Ostrzeżenie
Takie ostrzeżenie dostalismy jakiś czas temu z sieci assistance warto przeczytać bo człowiek... całe życie się uczy

Szanowni Państwo!

W dniu 15-04-2008 z Mondial Assistance dostaliśmy zlecenie holowania auta klasy Premium, marki X.
.
Na miejscu kierowca zastał klienta i serwisanta marki X, samochód miał być holowany do serwisu. Klientowi, który spieszył się do pracy kierowca wystawił protokół przekazania pojazdu kwitując odbiór samochodu wraz z dowodem rejestracyjnym i kluczykami, klient odjechał. W tym czasie serwisant zajmował się samochodem min. podłączając go do komputera, co jakiś czas konsultując się z kimś przez telefon. Poinformował naszego kierowcę, że musi przyjechać jeszcze ktoś inny z serwisu, by podjąć decyzję, co robić z samochodem i to na pewno jeszcze potrwa może nawet około dwóch godzin. Taką wiadomość przekazał nam kierowca, wiedząc, że takie usługi rozliczane są w formie ryczałtu i nikt nie zapłaci za dodatkowe godziny, konsultowaliśmy z assistance, co mamy robić w tej sytuacji po serii telefonów uzyskaliśmy informację, że mamy odjechać.

W trakcie wyżej wymienionych rozmów telefonicznych serwisant rozmawiał zarówno z operatorem Mondial jak i z nami gdzie ustalał ewentualną możliwość pokrycia kosztów holowania przez serwis. Całe zdarzenia na miejscu trwało ponad godzinę, po tym czasie nasz pracownik odjechał na nasze wyraźne zlecenie, co zostało ustalone wcześniej z assistance. Dowód rejestracyjny samochodu przekazał serwisantowi zapisując jednocześnie jego imię nazwisko i numer serwisowy. Kiedy nasz pracownik odjechał, zadzwonił do klienta z informacją, że nie holuje samochodu i że cały czas na miejscu został serwisant, klient zadzwonił do serwisu pytając dlaczego samochód nie został holowany i co się dzieje, uzyskał informację, że serwis nikogo nie wysyłał do takiego samochodu. Do nas też zadzwonił serwis z pytaniem, o co chodzi i kto jest na miejscu, kiedy podaliśmy dane serwisanta okazało się, że nie jest on pracownikiem X. Natychmiast kazaliśmy zawrócić kierowcy okazało się, że samochodu już nie ma ( po ok. 15min.)

Cała sprawa jest na tyle ciekawa, że osoba podająca się za serwisanta była na miejscu przed nami, wyposażona w komputer, w kombinezonie i czapce z logo X przyjechała nawet samochodem X i pomimo że cała sprawa trwała dosyć długo osoba ta nie wykazywała najmniejszych oznak zniecierpliwienia i była bardzo profesjonalna, bez najmniejszych oporów rozmawiała zarówno z nami jak i z assistance. Sytuacja została perfekcyjnie przygotowana rzekomy serwisant posiadał nawet firmowe druki marki X.

Chcieliśmy opisać Państwu tę sytuację, co być może pozwoli Wam w podobnym przypadku na zachowanie maksimum czujności, my niestety oddaliśmy dokumenty złodziejowi. Jednak analizując całą sytuację po fakcie dochodzę do wniosku, że prawdopodobnie każdy z moich kierowców w tej sytuacji zrobiłby to samo. Było to perfekcyjnie zaplanowane oszustwo, na które nabrał się klient, my i jeszcze kilka osób.

Myślę, że lepiej uczyć się na cudzych błędach i nie warto zatajać takich informacji choć nie jest to dla firmy powód do dumy, to może pozwoli komuś uniknąć takiego błędu.

Życzę wszystkim spokojnej pracy,

Pozdrawiam Serdecznie

Firma holownicza Y
Temat: Kierowca z unijnym drukiem - radosna twórczość urzędasów
Kierowcy z unijnym drukiem

Przewoźnicy i kierowcy muszą pamiętać o zabieraniu w drogę nowych dokumentów. Zmieniły się też przepisy dotyczące przechowywania wykresówek i protokołów pokontrolnych w firmach

Najważniejsza zmiana dla kierowców to konieczność wożenia ze sobą wypisanego na odpowiednim druku zaświadczenia, które potwierdza, że nie prowadził pojazdu.

Obowiązek jednolitych formularzy wynika z przepisów unijnych. W pozostałych krajach UE został wprowadzony już wcześniej. Dlatego problemów z nowymi drukami nie mają kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe. Dostosować się muszą ci, którzy wożą ładunki bądź ludzi po Polsce.Dotychczas bowiem kierowca prowadzący pojazdy w krajowym transporcie drogowym (czyli prowadzący pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t albo autobusy zabierające więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą) musiał mieć wprawdzie takie zaświadczenie, ale niekoniecznie na unijnym formularzu. Podobnie jak dotychczas takie zaświadczenie kierowca musi okazywać w razie kontroli, jeżeli nie prowadził pojazdu albo prowadził auto niepodlegające ustawie o transporcie drogowym (np. osobowe).

Taki obowiązek wynika z nowego brzmienia art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców.Zaświadczenie musi być wypełnione elektronicznie bądź na maszynie. Wystawia je pracodawca. Wręcza przed rozpoczęciem przez szofera przewozu drogowego. Gdy kierowca nie prowadził określonego dnia pojazdu, a w tym czasie był w trasie, to pracodawca wystawia takie zaświadczenie i przekazuje je niezwłocznie na żądanie prowadzącego kontrolę. Gdy przedsiębiorca (lub samozatrudniony) sam prowadzi pojazd, wystawia analogiczne oświadczenie.

Znowelizowane przepisy zobowiązują też przewoźników do przechowywania w swojej siedzibie dokumentów dotyczących kontroli zarówno drogowych, jak i tych odbywających się w siedzibie firmy. To także wymóg unijny. Nasi parlamentarzyści chcieli nawet, by takie papiery trzymać przez pięć lat, ostatecznie jednak przeszła wersja roczna. Chodzi przede wszystkim o dokumenty dotyczące czasu pracy kierowców, zarówno o wykresówki z tachografu analogowego jak i dane z tachografu cyfrowego.Wprawdzie obowiązek jest nieco uciążliwy, ale mając pod ręką decyzje pokontrolne, przedsiębiorcy mają szanse uniknąć ponownej kontroli w tym samym zakresie.Zgodnie z nowymi przepisami przewoźnicy i kierowcy muszą się też liczyć z częstszymi kontrolami na szosie. Wzrośnie liczba inspektorów. Przepisy nakładające na kierowców obowiązek posiadania zaświadczeń na odpowiednim druku oraz zobowiązujące przewoźników do przechowywania przez rok dokumentów i protokołów z kontroli drogowych i kontroli w samych firmach wynikają z nowelizacji ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw (DzU nr 192, poz. 1381). Weszła ona w życie 3 listopada.

Renata Strachowska,dyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

Nie ma kary pieniężnej za brak odpowiedniego formularza zaświadczenia, o którym mowa w art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców. Jednak jeżeli kierowca okaże do kontroli zaświadczenie, które nie zostało wydane, gdy jest to wymagane, na obowiązującym formularzu (określonym jako załącznik do dyrektywy unijnej), to wówczas ma zastosowanie kara (w wysokości 500 zł) z załącznika do ustawy o transporcie drogowym (pkt 1.7) – wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne z naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w odpowiednie dokumenty. Natomiast co do obowiązku przechowywania dokumentów pokontrolnych w zakresie czasu jazdy, postoju i obowiązkowych przerw czy czasu odpoczynku, nowa regulacja została wprowadzona, by móc jednoznacznie wyjaśnić okoliczności, wpływające na zakres dokumentacji, którą okazuje przedsiębiorca podczas kontroli w jego siedzibie.

Co w formularzu

Informacje, jakie ma zawierać zaświadczenie, określa ustawa o czasie pracy kierowców. Art. 31 tej ustawy mówi, że kierowca wykonujący przewóz drogowy, który w określonych dniach nie prowadził pojazdu albo prowadził auto, do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia nr 561/2006/WE lub umowa AETR, przedstawia na żądanie osoby uprawnionej do przeprowadzenia kontroli zaświadczenie. Wzór zaświadczenia jest załącznikiem do dyrektywy unijnej 2006/22/WE. Przewidziano w nim trzy przyczyny nieprowadzenia pojazdu:

- chorobę,

- urlop,

- nieprowadzenie pojazdu podlegającego wymaganiom dotyczącym czasu prowadzenia pojazdów.

Wykonujący przewóz drogowy wystawia zaświadczenie na elektronicznym oraz przeznaczonym do druku formularzu zawartym w decyzji Komisji 2007/230/WE z 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (DzUrz UE L 99 z 14 kwietnia 2007 r., str. 14).

Druk dostępny jest na stronie:

http://ec.europa.eu/transport/road/poli ... orm_en.htmTemat: Obowiązują już nowe przepisy o transporcie drogowym
Od 3 listopada 2007 r. zaczęła obowiązywać większość przepisów ustawy z 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 192, poz. 1381). Zmiany dostosowują nasze przepisy do wymogów UE.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wdraża do polskiego systemu prawnego przepisy dyrektywy 2006/22/WE PE i Rady Europy z 15 marca 2006 r., dotyczącej przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym.

Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych omawianą nowelizacją znajduje się obowiązek przechowywania dokumentacji kontrolnej - czytamy w "Pulsie Biznesu"

Nakłada on na podmiot wykonujący przewozy drogowe obowiązek przechowywania przez rok (licząc od dnia otrzymania) przekazanych mu przez organy kontrolne dokumentów i protokołów z wyników kontroli. Dotyczy to zarówno kontroli przeprowadzonych na terenie przedsiębiorstwa, jak i drogowych w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców.

Znowelizowana ustawa wprowadza także nowy wzór zaświadczenia potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu. Chodzi o sytuację, w której kierowca przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby, korzystał z urlopu wypoczynkowego, czy prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR - wyjaśnia "PB".

Teraz podmiot wykonujący przewóz drogowy musi wystawić takie zaświadczenie na formularzu elektronicznym oraz przeznaczonym do druku (decyzja Komisji Europejskiej 2007/230/WE z 12 kwietnia 2007 r. zapisa- na w Dz. Urz. UE L 99 z 14.04.2007, str. 14).

- Jeśli wystąpią wszystkie trzy przypadki jednocześnie, kierowcy muszą być wystawione przez pracodawcę trzy odrębne formularze. Warto pamiętać, że choć zaświadczenie wystawia przewoźnik, to winno być ono podpisane przez kierowcę, przedsiębiorcę lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy - dziennik cytuje wyjaśnienie zamieszczone na stronach Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Zmiany w przepisach (art. 19 ust. 1 ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych) nadają nowe kompetencje wojewódzkim inspektorom transportu drogowego w zakresie kontroli spełnienia wymagań przez ciśnieniowe urządzenia transportowe. Przedmiotem takich kontroli mają być wprowadzone do obrotu ciśnieniowe urządzenia transportowe, prawidłowość ich oznakowania oraz dotycząca ich dokumentacja techniczna.

Od 3 listopada nowe obowiązki zostały nałożone na Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Polegają one m.in. na opracowaniu jednolitej krajowej strategii kontroli i zapewnieniu uczestnictwa rodzimych inspektorów w drogowych kontrolach koordynowanych z udziałem organów kontroli z innych państw członkowskich UE. Główny inspektor został także zobligowany do przekazywania Komisji Europejskiej zbiorczych danych z przeprowadzonych przez podległą mu służbę kontroli - informuje "PB".

(c) Puls Biznesu

 

Powered by WordPress. Design by Free WordPress Themes.